Produktutveckling

Produktutveckling sker ihop med proffs!
Ett av proffsen som hjälper till med tester är

fiskeguiden Petter Larsson "Salmonseeker".


Han hjälper oss med test av olika djupriggslinor.

Petter Larsson använder även Planerline Extreme PRO planerboard lina.
Fishing Production                          info@fishingproduction.com                        070-326 26 92